Kontakt ansatte i familietjenesten

Sentralbord 

Tlf. 37 01 30 00

Teamtelefon

Tlf. 90 11 69 68

Kontaktperson

Liv Karin Engebretsen
Tlf: 47 45 00 48

Enhetsleder

Elisabeth Nærestad
Tlf. 95 99 43 66

Virksomhetsleder

Inger Katrine Læknes
Tlf: 47 01 16 38

Ansatte