Gruppetilbud fra familietjenesten

Kurstidspunkt og påmelding

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om når kursene arrangeres og påmelding.

Utsikten

Utsikten er en gruppe for barn og foreldre, der foreldrene er, eller har vært psykisk syke, har eller har hatt et problematisk forhold til rus\ vold.

Gruppen møtes ukentlig over 8 ganger, og vi snakker om hva som er vanskelig og hvordan det kan bli bedre. De fleste barn synes det er godt å kunne snakke med andre barn, og de fleste foreldre synes det er godt å kunne snakke med noen andre foreldre.

Foreldreveiledningskurs - Circle of security

Vi tilbyr kurset Circle of security. Les mer om kurset Circle of security. Ta kontakt med Familietjenesten dersom du ønsker å delta på kurset.

Mestringskurs

Kurs for foreldre og omsorgspersoner som gir veiledning og forslag til hvordan du kan være til hjelp for barna og styrke og endre samspill. 

Oversikt over alle mestringskursene

Friskere familier

Friskere familier er et tilbud om veiledning til familier. Temaene er kosthold, aktivitet, grensesetting, mat og følelser. Vi har fokus på hvordan man kan få til endring i familien. Les mer om Friskere familier.

Kontakt oss

Familietjenesten

Våre ansatte

Besøksadresse

Maxis
Vesterveien 44
4839 Arendal