Friskere familier

Hva tilbyr vi?

Friskere familier er et tilbud til familier med barn med overvekt. Vi har fokus på hvordan dere kan få til endring i familien og vi gir hjelp til å lage en konkret og realistisk plan for endring.

Foreldre er rollemodeller og tilrettelegger hverdagen for sine barn. Tilbudet er derfor rettet mot dere som er foreldrene. Det er utfordrende å endre vaner og det krever systematisk innsats over tid. Vi kan bidra med kunnskap og støtte i endringsprosessen.

Individuelle samtaler og foreldresamlinger

Tilbudet omfatter individuelle samtaler og månedlige foreldresamlinger. Vi tilbyr også individuell oppfølging etter behov. Tilbudet er et samarbeid mellom Frisklivssentralen og helsestasjonen.

Hvem kan få tilbudet?

  • Foreldre som har barn med overvekt
  • Foreldre som er motivert for livsstilsendring

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med Åshild på Frisklivssentralen.
Meld ifra til oss på Frisklivssentralen hvis du er interessert i å delta på foreldresamlingene, så får du mer informasjon. 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Nettsider vi anbefaler

Kostverktøyet.no - støtte til endring av levevaner