Fastlege

Alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Les mer om retten til å ha fastlege på helsenorge.no.

Finne eller bytte fastlege

På helsenorge.no finner du oversikt over fastleger i Arendal og informasjon om å velge eller bytte fastlege.

Legesentre i Arendal

Allmennlegetjenester for personer på besøk i Arendal

Hvis du trenger legehjelp, kan du henvende deg til det nærmeste legesenteret. Legegruppen Arendal, Kystveien Legesenter og Bjorbekk Legesenter har turnuslege som er ansatt i Arendal kommune og har derfor noe ekstra kapasitet. Legesentrene er åpne på dagtid alle hverdager.

Legevakten i Arendal, telefon 116 117, kan benyttes ved behov for øyeblikkelig hjelp om kvelden og natta på hverdager og hele døgnet på helligdager.

Ved alvorlig, livstruende skade eller sykdom: ring 113.