Fastlege

Alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Fastlegesituasjonen i Arendal

Det er mangel på fastleger også i Arendal kommune. Dette berører mange av våre innbyggere, og her har vi samlet informasjon om hva som vil skje framover. Les mer om fastlegesituasjonen

Finne eller bytte fastlege

På helsenorge.no finner du oversikt over fastleger i Arendal og informasjon om å velge eller bytte fastlege.

Legesentre i Arendal

Allmennlegetjenester for personer på besøk i Arendal

Hvis du trenger legehjelp, kan du henvende deg til det nærmeste legesenteret. Legegruppen Arendal, Kystveien Legesenter og Bjorbekk Legesenter har turnuslege som er ansatt i Arendal kommune og har derfor noe ekstra kapasitet. Legesentrene er åpne på dagtid alle hverdager.

Legevakten i Arendal, telefon 116 117, kan benyttes ved behov for øyeblikkelig hjelp om kvelden og natta på hverdager og hele døgnet på helligdager.

Ved alvorlig, livstruende skade eller sykdom: ring 113.