Mestringskurs

Hva tilbyr vi?

Mestringskurs er åpne, ukentlige undervisninger om psykisk helse. 

Kursene for foreldre og omsorgspersoner vil gi veiledning og forslag til hvordan du kan være til hjelp for barn og styrke og endre samspillet med dem. De øvrige kursene vil ha fokus på hvordan du selv kan jobbe med hvordan du har det, både på innsiden og sammen med andre rundt deg.

Kursoversikt

Hvem kan få tilbudet?

Kursene er åpne for alle og krever ingen påmelding. Det vil si at du kan stille på egne vegne eller på andres vegne som forelder, pårørende eller ansatt. Kursene kan passe deg som kjenner deg stresset, nedstemt eller kjenner på andre psykisk plager, eller bare ønsker å lære om det aktuelle temaet. Du kan delta om du er en forelder eller omsorgsperson for barn eller unge, enten fordi du er bekymret for noen eller bare fordi du ønsker å forstå.

Kursene er åpne for alle og du trenger ikke melde deg på. 

Hva koster det? 

Alle kursene er gratis. 

Når?

Kursdatoer for 2024 finner du under hvert enkelt kurs. 

Våre kurs

Alle kursene varer i 2 timer, fra kl. 13 - 15. Kursene holdes i kursrom i 2. etasje på Maxis, Vesterveien 44,  Arendal.

Angst og stress 

I dette kurset gir vi en innføring i hva angst og stress er og forståelse for hvordan dette virker på kroppen. Vi vil gi kunnskap om dynamikken mellom følelser, tanker og kroppslige opplevelser, slik at kursdeltakerne kan bli mer selvhjulpne til å håndtere angst og stress i sitt hverdagsliv.

Kursdatoer:

 • 13. februar
 • 9. april 

Å forstå egne og andres følelser

I dette kurset har vi fokus på hvordan du kan forstå egne og andres følelser. Vi snakker om hvordan erfaringer gjennom livet kan gjøre det vanskelig eller overveldende å føle. Videre gir vi innspill til måter du kan endre hvordan du forholder deg til dine egne og andres følelser for å få det bedre med deg selv eller i relasjoner med andre.

Kursdatoer:

 • 27. februar
 • 23. april

Depresjon og nedstemthet 

I dette kurset inviterer vi alle interesserte (deg som er deprimert, pårørende, ansatte m.fl) som vil lære mer om depresjon og nedstemthet. På kurset underviser vi i hva som kjennetegner en depresjon, når en depresjon blir noe mer enn å ha en dårlig periode eller noen tunge dager, og hva kan du gjøre når alt føles tungt og håpløst. Vi gir dere som deltar på kurset ulike mestringsstrategier og andre viktige verktøy å for å håndtere depresjon for deg selv, hjelpe noen du kjenner og å håndtere frykten for at en depresjon skal komme tilbake.

Kursdatoer:

 • 30. januar
 • 19. mars 
 • 30. april

Når barn blir sinte

Dette er et kurs med fokus på å forstå barn som blir sinte. Mange strever med å ta imot sinne fra barna sine, selv når barnas sinne er berettiget. Barn kan også reagere med sinne eller avvisning når de føler seg triste eller redde og har behov for nærhet. Kurset skal være til hjelp for å forstå barna med utgangspunkt i kunnskap om følelser og tilknytningen barna har til de voksne rundt seg. Les mer om kurset når barn blir sinte.

Kursdatoer:

 • 6. februar
 • 5. mars 
 • 7. mai

Når barn er stille

Dette kurset har fokus på forståelse av de stille barna. Barn som gjør lite ut av seg, avviser eller trekker seg unna andre kan lett bli oversett, glemt eller misforstått. Stadig flere barn forteller at de opplever ensomhet. Kurset skal være til hjelp for å forstå og kunne tilnærme seg disse barna med utgangspunkt i et følelses- og tilknytningsperspektiv. Les mer om kurset når barn blir stille.

Kursdatoer:

 • 5. mars 

Forstå og forbedre samspill i familien

I dette kurset inviterer vi foreldre, foresatte, ansatte og andre interesserte til å være nysgjerrige på hva barn eller andre i familien forsøker å fortelle oss. Økt forståelse for hverandre bidrar til å minke konflikter. I kurset gir vi deltakerne verktøy og innblikk i hvordan man kan få til et bedre samspill i familien. Ofte er det lite som skal til for å skape en bedre hverdag for hverandre. Vårt mål er at dette kurset skal øke din oppmerksomhet rundt hvordan alle i en familie påvirker hverandre, og hvordan egen historie og erfaringer påvirker samspillet som er "her og nå".

Kursdatoer:

 • 23. januar
 • 16. april

Når det blir vanskelig å komme på skolen 

Mange barn ønsker å være på skolen, men får det ikke til. Typisk klager de over magevondt eller har ingen forklaringer på fraværet selv, det kan se ut som om de er redde, eller at de bare «låser seg» ved tanken på skolen. Har du et barn som har det slik, er dette kurset for deg.

Kurset er ikke like godt egnet for: 
Foreldre med barn som ikke har vært på skolen i lang tid. 
Foreldre som velger hjemmeundervisning for barna av andre årsaker. 

Kursdatoer:

 • 16. januar
 • 12. mars
 • 14. mai