Kurs - når barn er stille/når barn blir sinte

Hva tilbyr vi?

Når barn er stille

Et kurs med fokus på forståelse av de stille barna. Barn som gjør lite ut av seg, avviser eller trekker seg unna andre kan lett bli oversett, glemt eller misforstått. Stadig flere barn forteller at de opplever ensomhet.
Kurset skal være til hjelp for å forstå og kunne tilnærme seg disse barna med utgangspunkt i et følelses- og tilknytningsperspektiv.

Når barn blir sinte

Et kurs med fokus på å forstå barn som blir sinte. Mange strever med å ta imot sinne fra barna sine, selv når barnas sinne er berettiget. Barn kan også reagere med sinne eller avvisning når de føler seg triste eller redde og har behov for nærhet.
Kurset skal være til hjelp for å forstå barna med utgangspunkt i kunnskap om følelser og tilknytningen barna har til de voksne rundt seg.

Kursholdere

Det er psykologer i Arendal kommune som holder kursene.

Hvem kan få tilbudet?

Foreldre og omsorgspersoner for barn i grunnskole- og barnehagealder. Du trenger ikke melde deg på. Kurset er åpent for alle. 

Hvor og når?

Alle kursene varer i 2 timer, fra kl. 13 - 15. Kursene holdes i kursrom i 2. etasje på Maxis, Vesterveien 44,  Arendal.

Hva koster det?

Begge kursene er gratis.