Skeiv i Arendal - LHBTI

Tilbud i Arendal

Er du skeiv i Arendal og lurer på hvilke tilbud som finnes for deg? Her har vi samlet en oversikt. 

Sexologisk rådgiver

Arendal Helsestasjon har en sexologisk rådgiver som tilbyr samtaler knyttet til blant annet kjønns- og seksualitetsmangfold. Dette er et tilbud til personer opp til 24 år. 
Les mer på nettsiden om sexologisk rådgiver.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud for ungdom opp til 24 år. Her møter du ansatte med kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Skolehelsetjenesten

Du kan ta kontakt med helsesykepleier på skolen din hvis du ønsker å snakke med noen eller lurer på noe. Du kan blant annet snakke med helsesykepleier om følelser og identitet.

Fri Agder

FRI Agder er et fylkeslag av Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold som dekker begge Agderfylkene. De arrangerer medlemsmøter og forsøker å skape møteplasser for lhbt-personer her i sør. I tillegg fronter de den homo-politiske kampen på Sørlandet og driver informasjonsvirksomhet. 

Pridefestivalen "Arendal på skeiva"

Arendal fikk i 2020 sin egen pridefestival "Arendal på skeiva". Festivalen er en del av Fri Agder og har som fokus å feire mangfold og å motarbeide diskriminering. 

Skeiv Ungdom Aust-Agder

Skeiv Ungdom Aust-Agder holder til på Munkehaugen kulturskole i Arendal, i nærheten av Arendal sentrum. De dekker hele Aust-Agder og jobber både politisk og sosialt for mangfold og mot diskriminering. 

Transnettverk

Transnettverk er et tilbud på Sørlandet til personer som bryter med den tradisjonelle kjønnsnormen, og deres familie eller andre i nær relasjon. Møtene skjer hovedsakelig i Kristiansand, og hit kommer deltakere fra hele Agder. Se informasjon om møter på facebooksiden til FRI Agder. For mer informasjon eller påmelding til møter, kontakt Sandra Skjørvold Christensen, tlf 40 88 92 06.

På Facebook finnes det også en nettverksgruppe som heter «Foreldre til trans-ungdom i Sør». Formålet med gruppa beskrives som følger: «Denne gruppen er for foreldre til trans/ikke-binær og/eller kjønnskreativ ungdom i Sør. I et trygt og støttende miljø kan vi dele erfaringer, spørsmål og tanker, og bli enda bedre støttespillere for våre ungdommer». 

Pust ut, Agder

Pust ut er en aktivitetsgruppe som er underlagt FRI Sør. De tilbyr sosiale og inkluderende treff hvor lesbiske, homofile, bifile, panfile eller transpersoner med utviklingshemning kan møtes og snakke fritt om kjønn og seksualitet. Pust ut på Facebook. 

PKI Agder

PKI står for Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens, og det er en pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres kjære og nære. PKI har en egen avdeling i Agder som du kan finne på Facebook og Instagram. 
PKI Agder på Facebook
PKI Agder på Instagram 

PKI Agder er blant annet medarranger for Tea & T som har kafétreff for transpersoner i Kristiansand. 
Tea & T Facebookside.

Handlingsplan

Arendal kommune har en egen handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Planen legger vekt på at alle skal ha samme rettigheter og frihet fra diskriminering. Blant tiltakene er det blant annet bestemt at alle ansatte i skole og barnehage skal få Rosa Kompetanse-opplæring årlig. Les mer om Rosa Kompetanse her.

Kartlegging av skeives levekår i Agder

På oppdrag fra Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner og Kristiansand og Arendal kommuner ble det gjennomført en kartlegging av skeives levekår i Agder fra 2017-2018. Kartleggingen ble gjennomført av Østlandsforskning og Likestillingssenteret. Gjennom kartleggingen har vi fått et bedre kunnskapsgrunnlag om skeives levekår i Agder. Denne kunnskapen skal bidra til gode fremtidige tiltak og beslutninger.

Kontaktperson

Alle tilbud og tjenester i Arendal kommune skal ha et inkluderende fokus og ønske kjønns- og seksualitetsmangfold velkommen. Hvis du opplever at dette ikke fungerer i praksis vil vi gjerne høre fra deg for å forbedre oss. Ta i så fall kontakt med sexologisk rådgiver.