Sexologisk rådgiver for barn og unge

Hva tilbyr vi?

Arendal helsestasjon har en sexologisk rådgiver som gir råd og veiledning om seksuell helse for barn og unge og deres familier. Aktuelle temaer kan være:

  • Barn og unges seksuelle helse og utvikling
  • Kjønnsidentitet
  • Seksuell orientering
  • Pubertet
  • Seksualitet og funksjonsvariasjon
  • Seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell atferd
  • Utfordringer knyttet til ereksjon eller tidlig utløsning
  • Smerter i underlivet
  • Alle andre spørsmål du har som handler om seksualitet

Vi kan møtes til samtale på helsestasjonen.

Sexologisk rådgiver bistår også hjelpeapparat og andre tjenester der det er behov for kompetanse knytte til barn og unges seksuelle helse. Hun kan tilby undervisning og foredrag knyttet til unges seksuelle helse, samt veiledning av foreldre og tjenester som arbeider med barn og unge.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er hovedsakelig rettet mot barn og unge opp til 25 år og deres familier.

Kontakt vår sexolog

Ønsker du en prat eller trenger du litt råd? Ta gjerne direkte kontakt med vår sexolog.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.