Helsesykepleiere 0-5 år ved Arendal helsestasjon

Fagkoordinator

Anne Lise Skyttemyr
e-post: Anne.Lise.Skyttemyr@arendal.kommune.no

Ansatte

Janne Lise Bakken
e-post: Janne.Lise.Bakken@arendal.kommune.no

Maria Berit Johannessen
e-post: Maria.Berit.Johannessen@arendal.kommune.no

Jorunn Kjær
e-post: Jorunn.Kjaer@arendal.kommune.no

Liv Marit Rosenblad
e-post: Liv.Marit.Rosenblad@arendal.kommune.no

Birgith Hege Rebbestad
e-post: Birgith.Hege.Rebbestad@arendal.kommune.no

Anne Grethe Stokka
e-post: Anne.Grethe.Stokka@arendal.kommune.no

Anette Berg
e-post: anette.berg@arendal.kommune.no

Liv Kari Telle Kallestad
e-post: Liv-Kari.Telle.Kallestad@arendal.kommune.no

Kari Anne Nisi Ødegård
e-post: kari.anne.nisi.ødegård@arendal.kommune.no

Hanne Vetrhus
e-post: hanne.vetrhus@arendal.kommune.no

Tonje Smeland
e-post: tonje.smeland@arendal.kommune.no

Amanda Karoline Stiansen
e-post: amanda.karoline.stiansen@arendal.kommune.no

Lillian Evy Sønstabø Dalehaug 
e-post: lillian.evy.sonstabo.dalehaug@arendal.kommune.no