Hjelpetelefoner - trenger du noen å snakke med?

Her har vi samlet en oversikt over hjelpetelefoner hvis du trenger noen å snakke med. 

Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. 

Kirkens SOS

Kirkens SOS har døgnåpen telefon for deg som trenger noen å prate med. 

Mental helse - sidemedord.no

På Mental helses side Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller ansatte veiledere.

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen 116 111 er åpent hele døgnet. Her får du snakke med en voksen som ønsker å hjelpe deg.

Korspåhalsen – Røde kors

Korspåhalsen er gratis, trygt og anonymt for deg opp til 18 år, og har åpent på kvelden. 

SnakkLitt

Snakklitt.no er et anonymt samtaletilbud på telefon og på chat for alle som ønsker å prate med noen. Et initiativ fra bl.a. Kirkens SOS og Helsesista.

Rustelefonen 08588 

Rustelefonen er landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Døgnåpen telefon for seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende

Vold- og over­greps­linjen 116 006

Vold og overgrepslinjen en døgnåpen hjelpetelefon for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. 

Nasjonal rådgivningstelefon for pårørende 

Landsforeininga for pårørende innen psykisk helse og rus.

Arbeidslivstelefonen 815 44 544

Arbeidslivstelefonen - Mental helse.