Skal du gifte deg?

Slik går dere frem

For å inngå ekteskap i Norge, må staten først undersøke om dere har lov til å gifte dere. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene.
Søk om prøving av ekteskapsvilkårene på skatteetaten.no

En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Hvis alle papirer er i orden, kan dere regne med at dere får prøvingsattesten innen 2-3 uker. Skatteetaten hastebehandler ikke søknader om prøvingsattest. 

Har du spørsmål? Vi anbefaler Skatteetatens veileder - Veien til ekteskapet

Sende inn dokumentasjon

Husk at dere må sende kopi av gyldig legitimasjon sammen med prøvingsattesten senest to uker før vielsen.

Hvis det står i prøvingsattesten at den som vigsler må sjekke om brudeparet har gyldig opphold i landet, må kopi av dokumentasjon på gyldig opphold også sendes inn senest to uker før vielsen.

All dokumentasjon sendes i posten, på e-post eller leveres til vårt servicesenter på Arendal kultur- og rådhus. 

Når og hvor kan vi gifte oss? 

Arendal kommune tilbyr vielser torsdager og fredager kl. 09-15., i tillegg tilbyr vi vielser tre lørdager.  Vielsene holdes i Blåsalen i Arendal gamle rådhus. Ta kontakt med servicesenteret i kommunen hvis dere har spørsmål.

Vielser på lørdager i 2024

Lørdag 01.06 (Blåsalen)
Lørdag 29.06 (Blåsalen)
Lørdag 24.08 (Blåsalen)

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer på disse dagene. 

Hvordan bestille tid?

Kontakt servicesenteret for å bestille tid for vielse.
Husk at dere må ha original prøvingsattest fra folkeregisteret. 

Hva koster det?

Det er gratis å gifte seg for par, hvor minst en er folkeregistrert i Arendal kommune. 

Fra januar 2024 vil det bli innført betaling for innbyggere fra andre kommuner. 

Hvem kan vigsle dere?

 • Anne Cathrine Haugland (kommunalsjef samfunn og næring )
 • Anne Grete Ødegarden (kommunalsjef oppvekst og utdanning)
 • Bente Rist (kommunalsjef, økonomi)
 • Charlotte Raudsandmoen (jurist)
 • Elisabeth Nærestad (enhetsleder barne- og familietjenester)
 • Gunn Alice Andersen (enhetsleder barnehage)
 • Inger Brokka De Ruiter (varaordfører)
 • Inger Hegna (kommunedirektør)
 • Ingunn Kilen Thomassen (jurist)
 • Karl Axel Moen (enhetsleder skole)
 • Karl Mork (kommunalsjef organisasjon og utvikling)
 • Linda Sætra (kommunalsjef kultur og inkludering)
 • Robert Cornels Nordli (ordfører)
 • Rune E. Guttormsen (avdelingsleder servicesenteret)
 • Sindre Kvammen (jurist)
 • Tone Merete Worren (stab helse og levekår)
 • Tone Sandnesaunet (jurist)