Kommunens planer

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan og består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Ny kommuneplan samfunnsdel

Dagens kommuneplan samfunnsdel er fra 2020 og bystyret har satt i gang arbeidet med å lage ny kommuneplan samfunnsdel. Den skal etter planen vedtas i januar 2025. 

Si din mening

Som innbygger i Arendal kan du si din mening om hvordan Arendal utvikles. Medvirkning er din mulighet og rett til å bidra med kunnskap.