Revisjon av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel

Arealdel

Planprogrammet er nå ute på høring, med høringsfrist 13. mai 2024. 
Les sakens dokumenter på eInnsyn.
Følg arbeidet med ny arealplan

Samfunnsdel

Følg arbeidet med ny samfunnsdel

Kommunens planer

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan og består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Ny kommuneplan samfunnsdel

Dagens kommuneplan samfunnsdel er fra 2020 og bystyret har satt i gang arbeidet med å lage ny kommuneplan samfunnsdel. Den skal etter planen vedtas i januar 2025. 

Si din mening

Som innbygger i Arendal kan du si din mening om hvordan Arendal utvikles. Medvirkning er din mulighet og rett til å bidra med kunnskap.