Årsberetning, regnskap og tertialrapporter

Årsberetning, årsrapport og regnskap

Årsberetningen gir en oversikt over utviklingen i kommunen og foretakene. Årsrapporten gir en oversikt over tjenesteproduksjon i kommunen og rapporter fra enhetene. 

2023

2022

2021

2020

2019

Tertialrapporter

Tertialrapport 2 - 2023 (PDF, 3 MB)
Tertialrapport 1 - 2023 (PDF, 4 MB)

Tertialrapport 2 - 2022 (PDF, 3 MB)
Tertialrapport 1 - 2022 (PDF, 3 MB)

Tertialrapport 2 - 2021 (PDF, 3 MB)
Tertialrapport 1 - 2021 (PDF, 3 MB)

Tertialrapport 2 - 2020 (PDF, 2 MB)
Tertialrapport 1 - 2020 (PDF, 6 MB)

Tertialrapport 2 - 2019 (PDF, 7 MB)
Tertialrapport 1 - 2019 (PDF, 4 MB)