Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen er kommunens øverste styringsdokument. Den består av en samfunnsdel og en arealdel. ​Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

 Kommuneplanens samfunnsdel 2020- 2030 (PDF, 4 MB), vedtatt i bystyret 30. mai 2020.