Ny kommuneplan samfunnsdel 2024-2034

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen er kommunens øverste styringsdokument. Den består av en samfunnsdel og en arealdel. ​Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.  

Ny kommuneplan samfunnsdel skal etter planen vedtas i januar 2025. 

Planprogram og kunnskapsgrunnlag

Planprogrammet sier hvordan kommunen skal jobbe med å lage kommuneplanens samfunnsdel og beskriver organiseringen av arbeidet, tidsplan og opplegg for medvirkning. Planprogrammet er slått sammen med kommunens planstrategi for 2024-2028 og inneholder kunnskapsgrunnlag og føringer for planarbeidet.

Planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. (PDF, 5 MB) Vedtatt av bystyret 2. mai 2024. 

Viktige utviklingstrekk for Arendal kommune 2024 (PDF, 2 MB) gir en oversikt over hovedutfordringer som er spesielt viktige framover. Dokumentet gir et grunnlag for kommunens arbeid med å sette overordnede mål i kommuneplanens samfunnsdel. 
nettsiden Arendalstall finner du en utfyllende beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget og en detaljert folkehelseoversikt, i tillegg til rapporter og lenker til aktuelle  analyser og statistikker. 

Slik jobber vi

11. juni - presentasjon av planforslag for bystyret og rådene

Vi har dessverre hatt tekniske problemer med sendingen fra møtet, og har heller ikke et opptak av presentasjonen vi holdt. 

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss. Send gjerne en e-post til helle.ruhaven@arendal.kommune.no.

--

Vi inviterer til et møte der vi presenterer hovedtrekkene i planen og setter av tid til å gi nye innspill. 

Tid: Tirsdag 11. juni kl. 18-19.30
Sted: Bystyresalen, Arendal kultur- og rådhus

2. mai - vedtatt planstrategi og planprogram

I møtet 2. mai vedtok bystyret planstrategi 2024 - 2028 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.

Les planstrategien og planprogrammet her. (PDF, 5 MB)

Takk for engasjementet!

Tusen takk til alle dere 533 Arendalsfolk som har svart på vår digitale undersøkelse! 

Sammen med innspillene vi fikk på folkemøtene, vet vi nå mye om hva Arendalsfolk tenker om hvordan vi får til gode boligmiljø, sikrer en god oppvekst og et aldersvennlig samfunn. Dette tar vi med oss videre i arbeidet med å lage ny kommuneplan samfunnsdel.

Her er svarene vi fikk i den digitale spørreundersøkelsen.  (PDF, 201 kB)

18. mars - Vi vil gjerne høre din mening!

Gikk du glipp av folkemøtene, men har noe på hjertet? Fortvil ikke!

Vi har laget en digitale spørreundersøkelsen der vi har samlet en del av temaene som ble diskutert i møtene. Vi ønsker at alle i Arendal får mulighet til å gi oss innspill og håper du vil ta deg tid til å svare. Skjemaet vil ligge ute til og med 2. april. Innspillene tar vi med i det videre arbeidet med kommuneplanens nye samfunnsdel.  

Spørreundersøkelse om bolig, oppvekst og et aldersvennlig samfunn

 

Stort engasjement på folkemøtene

Til sammen møttes over 250 mennesker til samtaler om bolig, oppvekst og hvordan vi bør ha det i et aldersvennlig samfunn. 

Det var stort engasjement rundt bordene. Nysgjerrig på hva folk ønsker seg for fremtiden? I Arendalsfolk gir vi en smakebit på noe av alt som ble diskutert.

6. mars - Hva er en god oppvekst i Arendal for deg?

Vi vil gjerne høre din mening!

Tid: Onsdag 6. mars kl. 17-19  
Sted: Kulturkammeret, Hjertekammeret
Meld deg gjerne på her, så vet vi hvor mange som kommer.

Hvordan kan vi sammen skape et oppvekstmiljø som gir alle barn og unge de beste mulighetene for læring og utvikling - på skolen, i barnehagen, hjemme og på fritida?  

Vi inviterer til folkemøte om oppvekst. Vi starter med et panel med fagfolk som deler sine tanker om det store bildet. Så fortsetter vi med samtaler i grupper hvor vi diskuterer ulike spørsmål.

Vi håper å se deg – hjertelig velkommen! 

4. mars - Hvordan vil du bo, og hva er viktig for deg der du bor?

Vi vil gjerne høre din mening!

Tid: Mandag 4. mars kl. 18-20  
Sted: Bystyresalen på Arendal kultur- og rådhus 
Meld deg gjerne på her, så vet vi hvor mange som kommer.

Hvordan kan vi sammen skape gode nabolag og boliger som passer for alle?  

Vi inviterer til folkemøte om bolig. Vi starter med et panel der dere hører tanker fra ansatte i kommunen, en politiker, en megler og innbyggere. Så fortsetter vi med samtaler i grupper hvor vi diskuterer ulike spørsmål.

Vi håper å se deg – hjertelig velkommen!  

28. februar - Hvordan vil du bli eldre i Arendal, - og hva er et godt samfunn å bli eldre i?

Vi vil gjerne høre din mening!

Tid: Onsdag 28. februar kl. 18-20  
Sted: Arendal bibliotek, auditoriet
Ingen påmelding, men vær obs på at det er begrenset antall plasser.

Et godt liv hele livet handler ofte om å fortsette med mye av det du trives med i dag. Men det kan være lurt å planlegge litt. Hva vil du fylle tiden med? Hvor og hvordan vil du bo?  

Vi inviterer til folkemøte. Vi starter med et panel med fagfolk som deler sine tanker om det store bildet. Så fortsetter vi med samtaler i grupper hvor vi diskuterer ulike spørsmål.

Vi håper å se deg – hjertelig velkommen!  

Forslag til planprogram for samfunnsdelen - høringsfrist 8. mars

I møtet 18. januar vedtok samfunnsutvalget å legge forslag til planstrategi for 2024-2028 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med innspill er 8. mars 2024. 

Sakens dokumenter:


Planprogram sier hvordan kommunen skal jobbe med å lage kommuneplanens samfunnsdel. Her beskrives organiseringen av arbeidet,  opplegg for medvirkning og tidsplan for når forslag til planen skal være ferdig og behandles av bystyret.

Send inn høringsuttalelse innen 8. mars 2024

Har du innspill? Send inn høringsuttalelse på e-post til postmottak@arendal.kommune.no eller pr. post til Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad. Merk innspillet med: “Høring - forslag planstrategi og planprogram kommuneplan samfunnsdel, sak 23/22517”.

Frist for å sende inn høringsuttalelse er 8. mars 2024.

Kunnskapsgrunnlag

I løpet av 2023 har vi laget kunnskapsgrunnlag som beskriver utfordringsbildet kommunen står overfor og gir en status på folkehelse. Les mer om dette på nettsiden vår Arendalstall.

2. november - Medvirkningskafé om utenforskap

I forbindelse med Sammen om ansvaret-seminaret med Petter Uteligger Nyquist, inviterte kommunen de 450 deltakerne på medvirkningscafé etter seminaret. Vi spurte: Hvordan rigger vi morgendagens samfunn slik at færre mennesker opplever utenforskap? og fikk mange gode innspill som vi tar med oss videre i arbeidet med ny kommuneplan samfunnsdel.

14. september 2023 - Vi inviterer til digital medvirkning

I vår digitale undersøkelse spør vi: Hvordan vil du at Arendal skal være i fremtiden?

Undersøkelsen er åpen for alle og tar for seg ulike tema som er relevant for kommuneplanens samfunnsdel.

7. juni 2023

Folkemøte om fremtidens Arendal

7. juni inviterte Arendal kommune til folkemøte i Arendal kultur- og rådhus, Lille Torungen. Vår nye kommunedirektør Inger Hegna fortalte om kommunens utfordringer og muligheter i fremtiden. I tillegg kom den "sosiale-designeren" Tessy Britton og fortalte hvordan man kan bygge bærekraftige og gode lokalsamfunn gjennom samskaping. Siste del av arrangementet bestod i en kreativ prosess hvor vi sammen fikk opp utfordringene de gode ideene om vårt felles fremtidsbilde.

Se Inger Hegnas innlegg om utfordringer og muligheter her.

25. mai 2023

Bystyret skal behandle en sak om deres involvering i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

Her er lenke til politisk saksgang 

7. mai 2023

I forbindelse med 300årsjubileet til Arendal ble barnehagebarn invitert til å si noe om de ønsker for byen. Barna kom med mange gode innspill som ble hengt opp på Torvet samlet inn i etterkant. 

Februar 2023

Forslag til prosjektplan ble godkjent av kommunedirektørens ledergruppe. 

Januar 2023

Prosjektgruppen ga innspill til kommunens utfordringsbilde. 

Desember 2022

Arbeidsgruppen startet sitt arbeid. 

November 2022

Arendal bystyre vedtok i november 2022 å starte opp arbeidet med en ny samfunnsdel. 

Se sakens dokumenter her.

Organisering av arbeidet 

Ansvaret for ny kommuneplan samfunnsdel er lagt til sektoren Samfunn og næring, ved kommunalsjef Anne Cathrine Haugland.  Arbeidet er organisert med ressurspersoner fra alle sektorer i kommunen.

Ressursgruppe

 • Helle Ruhaven, sektor samfunn og næring (leder)
 • Line Eielsen Malde, sektor strategi og analyse
 • Tone Merete Worren, sektor helse og mestring, folkehelsekoordinator
 • Elisabeth Nærestad, sektor oppvekst og utdanning
 • Hilde Mjøs, sektor kultur og inkludering
 • Anne-Karin Marcussen Møller, sektor kultur og inkludering, NAV
 • Malene Huvestad Rødbakk, sektor samfunn og næring, planavdeling
 • Kristin Fløystad, sektor samfunn og næring, planavdeling
 • Ragnhild Hammer, sektor samfunn og næring, miljørådgiver
 • Janthra Haugen, sektor organisasjon og utvikling
 • Andreas Ask, kommuneoverlege
 • Terje Sandik, beredskapskoordinator
 • Lisbeth Iversen, Med Hjerte For Arendal

Politisk styringsgruppe

 • Samfunnsutvalget