Planstrategi

I begynnelsen av hver valgperiode skal kommunen lage en planstrategi. Dette følger av plan- og bygningsloven. Planstrategien beskriver utviklingstrekk, utfordringer og muligheter for kommunen og gi et godt grunnlag for de folkevalgte i videre planarbeid.​

Planstrategien skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om den skal videreføres uten endringer. Planstrategi er vedtatt av bystyret i møte 2. mai 2024. 

Planstrategi for Arendal kommune 2024 - 2028 (PDF, 5 MB)

Strategi for regionen

Regional planstrategi for Agder 2020 - 2024