Kommuneplanens arealdel

Arealdel 2023 - 2033

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i bystyret 27. april 2023. Les mer om prosessen. 

Dokumenter

Se planen og alle dokumenter i planregisteret.

Arealstrategi

Arealstrategiene binder sammen kommuneplanens samfunnsdel og kommende arealdel og angir hovedprinsipper og retning for kommunens langsiktige arealbruk.
Les arealstrategien (PDF, 738 kB)