Postliste og innsyn

Åpenhet og innsyn er viktig for demokratiet og øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet. Det gir også mulighet til å kontrollere og påvirke kommunens virksomhet. 

Hva inneholder postlisten? 

Postliste (offentlig journal) er en oversikt over post til og fra kommunen, som er registrert i kommunens arkivsystem. Postlisten blir publisert med tre arbeidsdagers forsinkelse.

Postliste for Arendal kommune på eInnsyn

Fulltekstdokumenter

Vi publiserer fulltekstdokumenter knyttet til planavdelingen. Det betyr at du som innbygger fra denne datoen kan åpne og lese dokumenter som ikke er unntatt med hjemmel i lov. Du må fortsatt be om innsyn i dokumenter som er unntatt eller som ligger i arkivdeler som ikke har fulltekstpublisering. 

Dette publiseres ikke på postlisten 

Elev, klient, erstatningssaker og personalsaker publiseres ikke på postlisten.  

Rett til innsyn i offentlig virksomhet 

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova

Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre saksbehandlingssystemer (journalført) og publisert på våre offentlige postlister. 

Dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.  

Veileder til offentlighetslova

Justisdepartementet har laget en veileder til loven. Les "Rettleiar til offentleglova".

Slik bestiller du innsyn  

På eInnsyn kan du søke etter et bestemt dokument i postlisten eller du kan bruke filtreringsfunksjonen til å se postlisten for en dag eller en lengre periode. Trykk på knappen "Bestill" for å be om innsyn i et dokument.
Veiledning - slik bestiller du innsyn i et dokument via eInnsyn.