Kommunale selskaper og eierskap

Arendal kommune har eierinteresser i en rekke ulike selskaper. Dette inkluderer aksjeselskaper, kommunale oppgavefelleskap og ulike vertskommunesamarbeid.

Eierskapsmelding

Minst en gang i valgperioden vedtar bystyret en eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen gir en oversikt over alle selskaper og sammenslutninger som kommunen har eierinteresser i og sier noe om hvordan kommunen skal forvalte sine eierskap. Meldingen inneholder prinsipper om eierskap og enkle strategier for de enkelte selskapene. Siste eierskapsmelding ble vedtatt av bystyret 28.5.2020.

Les eierskapsmeldingen (PDF, 2 MB)

Se oppdatert oversikt over Arendal kommunes eierskap og samarbeidsformer (PDF, 863 kB).

Formannskapet er kommunens eierutvalg, og er bindeleddet mellom selskapene kommunen har eierinteresser i og kommunen som eier. Formannskapet inviterer med jevne mellomrom selskaper til orienteringer.