Søke helse- og omsorgstjenester

Ett felles søknadsskjema

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Arendal kommune. 

Fyll ut skjemaet og beskriv hva du trenger hjelp til. Det er tildelingskontoret som vurderer hvilken tjeneste som passer best for deg.

Søk om helse- og omsorgstjenester 
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Kan du ikke søke elektronisk? 

Papirsøknaden finner du her. (PDF, 134 kB)

Papirskjemaet sendes til: 

Arendal kommune 
Postmottak 
Postboks 123
4891 Grimstad 

Hjelp til å søke

Hvis du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte tildelingskontoret eller servicesenteret i Arendal kultur- og rådhus. 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Vi gir deg svar innen 4 uker. For å sikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, vil vi kartlegge din situasjon og innhente nødvendige opplysninger i samarbeid med deg. Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Oversikt over helse- og omsorgstjenester

Klage

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.
Les mer om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester