Klage på helse- og omsorgstjenester

Hva kan du klage på?

  • vedtaket du har fått
  • innholdet på tjenesten du får

Klage på vedtaket

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage.

  • Fristen for å klage er 4 uker fra du fikk vite om vedtaket
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du må undertegne klagen

Du kan klage ved å skrive et brev og sende det til kommunen.

Skjema for klage på enkeltvedtak.
Pålogging med MinID eller BankID. Hjelp til å logge på 

Tildelingskontoret går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Dersom vedtaket ikke endres, sendes klagen med saksutredning videre til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som avgjør saken.

Hjelp til å klage

Tildelingskontoret eller servicesenteret kan hjelpe deg med å utforme klagen. 

Klage på innhold i tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, for eksempel på sykehjem, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på sykehjemmet. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som gjør en vurdering av saken.

Les mer om klagegangen hos Statsforvalteren. Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.