Er du pårørende?

Som pårørende har du en viktig rolle i livet til den som er syk. Du bidrar med tilhørighet og fellesskap, og din støtte er uvurderlig. Det å være pårørende kan være givende, men også tyngende og vanskelig. Det er viktig å finne gode løsninger når sykdom blir en del av hverdagslivet. På denne nettsiden har vi samlet informasjon om hvor du som er pårørende kan få hjelp og veiledning.  

Barn som er pårørende

Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barn og unges hverdag. Vi oppfordrer deg som er barn eller ungdom - og alle som er bekymret for et barn eller ungdom som er pårørende - til å ta kontakt med oss.

Tilbud til barn som pårørende

Voksne som er pårørende

Psykisk helse og rus

Oversikt over tilbud og veiledning til pårørende - psykiske helse og rus.

Kreft

Kommunens kreftkoordinator gir støtte, råd og veiledning til den som har kreft og til de pårørende. Kreftforeningen har en egen side for pårørende.

Demens

På siden for demensrådgivning finner du informasjon om kommunens hukommelsesteam, pårørendeskole og nyttige nettsider for deg som er pårørende til personer med demens. 

Særlig tyngende omsorgsoppgaver

Hvis du som pårørende har særlig tyngende omsorgsoppgaver,  kan du ha krav på avlastning eller omsorgsstønad fra kommunen. Du må søke på disse tjenestene via tildelingskontoret.

Nasjonale nettsider for pårørende

  • Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du
  • kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. 
  • Helsenorge.no har informasjon om rettigheter, tilbud og råd til pårørende
  • Landsforeininga for pårørende - rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus.

Veileder til pårørende

Helsedirektoratets veileder til pårørende