Avlastning for pårørende til barn, unge og voksne med funksjonshemming

Hva tilbyr vi?

Tilbud om avlastning gis til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn, unge og voksne med ulike funksjonshemminger eller kroniske sykdommer. Tilbudet gis enten som avlastning utenfor institusjon eller som avlastning i institusjon. 

Avlastning utenfor institusjon

Avlastning utenfor institusjon gis i private hjem som timebasert tilbud enkelte dager eller det gis som døgntilbud. 

Avlastning etter skoletid

Avlastning etter skoletid gis til foresatte med ungdom som har store og langvarige utfordringer. 

 • Ungdom i 8. til 10. klasse får tilbud om avlastning på Kulturkammeret. 
 • Ungdom som går på Sam Eyde videregående skole får tilbud om avlastning på skolen. 

 

Fagerheim bo- og avlastningstilbud 

Tilrettelagt for barn unge med sammensatte funksjonshemminger, - deriblant multifunksjonshemmede.

Røedtunet avlastningshjem 

Tilrettelagt for å gi tilbud til barn/unge med ulike funksjonshemminger men tilbudet er også tilrettelagt for å ivareta barn/unge med utfordrende adferd.

Hvem kan få tilbudet?

Pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn, unge og voksne som har funksjonshemminger eller kroniske sykdommer.

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vår vurdering av om du kan få avlastning. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når vi skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, legger vi blant annet vekt på:

 • hvor mange timer du gir omsorg
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om du har omsorg for mer enn én person
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Det er en saksbehandler for barn, unge og familier på tildelingskontoret som behandler søknaden og fatter vedtak ut fra individuelle behov.

Det er årsinntak for søknader om avlastning i institusjon. Foresatte søker om årsopphold innen 1. oktober og får vedtak for kommende år i løpet av desember. 

Det er løpende søknad for avlastning utenfor institusjon. 

Søknad om transport til og fra avlastning

Du kan søke om transport til og fra avlastning. Søk om transport til og fra avlastning

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. Den enkelte må ha med klær, medisiner, toalettsaker, lommepenger og annet utstyr som trengs for et opphold.

Kontakt oss 

Konstituert virksomhetsleder Fagerheim

Anne Marit Fjone
Tlf: 98 48 25 66

Virksomhetsleder Røedtunet

Tone Vålandsmyr
Tlf: 94 13 29 49

Avlastning utenfor institusjon

Tone Vålandsmyr
Tlf: 94 13 29 49