Transport til og fra avlastning

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr transport til og fra avlastning. Tilbudet er behovsprøvd og gjelder faktisk og praktisk behov for transport. Tilbudet skal ikke først og fremst handle om behovet for å dekke kostnader. Transporttilbudet har som mål å sikre at foresatte og pårørende kan være i arbeid og sikre at effekten på avlastningen ikke blir redusert. Pårørendes mening skal tillegges stor vekt ved vurderingen. 

Når vi skal vurdere behovet for transport legger vi blant annet legger vekt på:

  • foresatte eller pårørendes arbeidssituasjon
  • hensynet til andre familiemedlemmer og den samlede familiesituasjonen
  • tilgang til egnet kjøretøy og førerkort
  • tidsbruk som medgår til transporten
  • avstanden mellom avlastningssted og hjem/annet sted som transporten skal skje til/fra
  • andre hjelpetiltak som er innvilget

Hvem kan få tilbudet

Pårørende til barn og unge med funksjonshemming som mottar avlastning kan søke om transport til og fra avlastningssted. 

Slik søker du

Du søker om transport samtidig med søknad om avlasting. Fyll inn behovet for transport i søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Du må begrunne hvorfor du trenger transport i søknaden.

Du kan også sende inn en egen søknad om transport.

Hvor lenge varer vedtaket?

Vedtaket om transport til og fra avlastning har samme varighet som vedtaket om avlastning.

Hva koster det?

Kommunen dekker utgifter som avlaster har til transport til og fra avlastningshjem innenfor kommunens grenser.

Hvis avlastning foregår i en annen kommune dekkes det inntil 30 kilometer på strekningen fra hjem til avlastningshjem. Hvis en familie ønsker en avlaster som bor lenger unna, må familien selv dekke utgifter som avlaster har utover de 30 kilometerne kommunen dekker.