Nedsatt funksjonsevne

Kunnskapsbank om hjelpemidler og tilrettelegging

I NAV sin kunnskapsbank får du informasjon om ulike tema, ulike hjelpemidler og tilrettelegginger for barn, unge og voksne med nedsatt funksjonevne.
 

Bli fritidskontakt

Som fritidskontakt (støttekontakt) vil du bidra til at personer med ulike utfordringer får en meningsfylt fritid og et mer sosialt liv.