Boveiledertjenesten

Hva tilbyr vi?

Boveiledertjenesten gir tjenester til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming.

Målet med tjenesten er at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig,  og kan ha en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre.

Hvem kan få tilbudet?

Er du funksjonshemmet og har behov for opplæring, veiledning og praktisk bistand for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om slike tjenester. Du må bo i egen bolig eller i en av kommunens tilrettelagte boliger.

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Det er tildelingskontoret som behandler søknaden.

Hva koster det?

Boveiledertjenesten er gratis. Hvis du har behov for transport i forbindelse med tjenesten, betaler du etter disse satsene:

Transport - sosial- og miljøturer
Transport - sosial- og miljøturer Pris Merknad
Kjøring inntil 20 km. kr 4 pr. km. Deretter kr 2 pr. km. To personer kr 2 pr. km.
Tak pr. mnd. for kjøring korte turer med kommunale tjenestebiler kr 1 553 pr. mnd.