Veiviser

Det kan oppleves som overveldende å få et barn med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig å kunne finne informasjon når man selv er klar for det. Denne veiviseren gir en oversikt over de ulike tjenestene som finnes inndelt etter alder.