18 år og voksen

Tjenester til pårørende og hjemmeboende barn over 18 år

 Vergemål

Flytte for seg selv

NAV-stønader

Spesialisthelsetjenesten og kompetansesentre

Videregående skole

Logoped

Etter videregående skole

Brukerråd

Brukerorganisasjoner

Det er fint å treffe andre i samme situasjon og dele erfaringer på godt og vondt. På brukerorganisasjonenes hjemmesider finner du mye god informasjon om diagnose, diverse arrangement og møteplasser, samt kontaktpersoner. 

Fritid

Kontakt oss

Har du spørsmål om tjenestene?

Se kontaktinformasjon under hver enkelt tjeneste. 

Er det noe du ikke fant i veiviseren? 

Ta gjerne kontakt.

Ingeborg Sjaavaag
Tlf: 90 10 59 87

Elisabeth Hartvigsen
Tlf: 48 14 01 66