Fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen

Om tilbudet

Innbyggere i Arendal kommune som bor hjemme kan få fysioterapi. Du trenger ikke henvisning fra lege, men kan kontakte det aktuelle institutt direkte. Du trenger fortsatt henvisning til ridefysioterapi.

Hva koster det?

Helfo gir delvis eller full stønad til dekning til utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Du betaler egenandel avhengig av behandlingsform. Egenandelen kan føres på egenandelstak 2. Behandlingen er gratis for barn under 16 år og ved yrkesskade.

Institutt og fysioterapeuter med driftstilskudd

Aktiv fysioterapisenter Arendal

Aktiv fysioterapisenter Arendal - nettside
Skilsøveien 128, 4818 Færvik, tlf: 37 01 27 77

 • Fysioterapeuter: Rune Holanger (spesiell erfaring med ryggproblematikk og pasienter med psykisk utviklingshemming), Sigurd Nielsen og Karen Marie Saxlund (lymfødem, kvinnehelse)
 • Felles kompetanse/interesseområder: Generell fysioterapi, idrettsskader, Medisinsk Treningsterapi, gruppetrening, rygg- og lungetrening

Arendals Fysikalske Institutt

Arendals Fysikalske Institutt - nettside
Langbryggen 5, 4841 Arendal, tlf: 37 02 10 38

 • Fysioterapeuter: Erik Furseth, Stig Knutsen, Trond Kim Luraas, Sean Alexander Thorkildsen (manuellterapeut, spesialist i allmenn fysioterapi, videreutdanning i fysioterapi for eldre), Daniel Major (vikar for Hanne Haslemo), Magnus Ask Mikkelsen (videreutdanning i fysioterapi for eldre).
  Vikar for Sean Alexander Thorkildsen i deler av hjemmelen: Kristian Areklett Rygg
 • Felles kompetanse/interesseområder: Rygg- og nakkelidelser, muskel- og senesmerter, belastningslidelser, idrettsskader, leddplager, opptrening etter operasjoner/skader, reumatiske sykdommer, nevrologiske sykdommer.

Barbu Fysikalske Institutt

Barbu Fysikalske Institutt - nettside
Gamle Songevei 12, 4841 Arendal, tlf: 37 01 60 22

 • Fysioterapeuter: Anne-Cathrine Timland (spesialist i barnefysioterapi. Redcord for barn), Rolf Vidar Hessje, Nicola Samuelsen (dystoniterapeut), Peder Samuelsen, Christian Gautefall. 
 • Felles kompetanse/interesseområder: Hjemmebehandling, barn.

Brygga Fysioterapi

Noroddveien 2, 4817 His, tlf: 37 01 22 20.

 • Fysioterapeuter: Norunn Westersund (psykomotorisk fysioterapeut), Ida Eltorn Moland (psykomotorisk fysioterapeut).

Moland fysioterapi & trening

Moland fysioterapi & trening- nettside
Handverktunet 2B, 4810 Eydehavn, tlf: 37 03 17 77

 • Fysioterapeuter: Kjell Moe, Fredrik Halvorsen, Marit Gartha Larsen og Bjørn Pettersen. 
 • Felles kompetanse/interesseområder: Tilpasset trening, livsstilsendring, bløtvevsbehandling, slyngetrening, Aktiv A artroseskole, såletilpasning og akupunktur. For utdypende kompetanse se vår hjemmeside.

Pollen fysioterapi

Pollen fysioterapi - nettside
Havnegaten 1, 4836 Arendal, tlf: 37 02 57 42

 • Fysioterapeuter:  Kristin Fiskaa (spesialist i nevrologisk fysioterapi), Anne Marie Meyer-Myklestad (manuellterapeut) Eyvind Lorentzen, Torgeir Hopstock Spikkeland.
 • Felles kompetanse/interesseområder: Akuttmedisin, idrettsskader, artikulasjon av columna og ekstremitetene, Red Cord/ slyngeterapi, triggerpunktbehandling med nåler, Kinesiotape, Cyriax, MTT, belastningslidelser, kroniske lidelser, pre- og postoperativ behandling, bekkenløsning og andre bekkerelaterte lidelser, revmatisme lidelser, MS, Polynevropati, muskeldystrofi, ALS, Parkinson, Emfysem, Astma, KOLS, hjemmebehandling.

Fymus fysioterapi

FYSMUSØstensbuveien 80, 4848 Arendal, tlf: 95 25 02 88

 • Fysioterapeut: Øystein Berg Oveland.

Sør Amfi Fysioterapi og osteopati

Østensbuveien 80, 4848 Arendal, tlf: 40 40 10 85

 • Fysioterapeut: Vegar Strømman.

Stoa Fysikalske institutt

S5 Helse, Stoaveien 9, 4848 Arendal, tlf: 48 15 86 79.

 • Fysioterapeuter: Ingvild Svenningsen (lymfødem, onkologi), Ingvild van den Beld (spesialist i psykomotorisk fysioterapi, og spesialområde kvinnehelse. Psykomotoriske bevegelsesgrupper.)