Fysioterapi for voksne

Hva tilbyr vi? 

Fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen har tilbud til deg som bor hjemme og har behov for fysioterapi.

Kommunen har ansatte fysioterapeuter som tilbyr:

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er for voksne over 18 år. Vi vurderer tilbudet etter disse prioriteringslistene: