Hjelpemidler - kommunalt hjelpemiddellager

Hva tilbyr vi? 

Utlån av tekniske hjelpemidler når behovet er kortvarig/forbigående. Eksempel på korttidsutlån: Rullestoler, krykker, rullatorer og lignende.  Kommunens ergoterapeuter og fysioterapeuter gir bistand og veiledning ved behov for søknad om hjelpemidler i hjemmet dersom behovet er varig.  

Reparasjon av hjelpemidler

Kommunalt hjelpemiddellager kan gjøre enkle reparasjoner. Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemiddelet ditt (f.eks personløfter, heis og elektrisk rullestol) kontakter du NAV hjelpemiddelsentral Agder.   

Hvem kan få tilbudet? 

Du som har behov for tilrettelegging med hjelpemidler.

Hvordan få tilbudet? 

Du kan selv hente enkle hjelpemidler på det kommunale hjelpemiddellagerer, f.eks. rullestol, dusjstol, toalettforhøyer, rullator o.l. Kommunens hjelpemiddelmontører kjører ut og monterer hjelpemidler etter behov og avtale for 125 kr. Er behovet varig, kontakt kommunens fysio- eller ergoterapeuter.

Les mer om kommunens fysio- og ergoterapeuter

Hjelpemiddelsentralen

Bedriftsveien 24
4841 Arendal 

Våre åpningstider

Man - fre: 11:00 - 15:15

Hva koster det?

Det er en egenandel på hjelpemidler.

Hjelpemidler - priser
Hjelpemidler Pris
Leie av kommunalt utstyr (pr. gjenstand - maksbeløp kr 400) kr 158