Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et gratis tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter i hjemmet. 

Vi ønsker å gi deg tjenester som kan hjelpe med å opprettholde eller få tilbake evnen til å gjøre aktiviteter du kan mestre selv. Å utføre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet.  

Hva kan jeg få hjelp til? 

Hjemmesykepleien utfører nødvendig helsehjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp.  Alle våre tjenester blir vurdert individuelt og blir revurdert jevnlig. 

Dette kan vi hjelpe deg med:

 • hjelp til personlig hygiene
 • hjelp til nødvendig legemiddelhåndtering. Vi vil alltid vurdere medisindispenser først. 
 • forebygge underernæring 
 • forebyggende- og helsefremmende tiltak i forbindelse med sykdom og skade
 • oppfølging og tilrettelegging av tjenester til personer med demens
 • hjelp til deg som ønsker å dø hjemme
 • opplæring og oppfølging av hjelpemidler og helse- og velferdsteknologi. 

Trenger du hjelp med rengjøring, kan du søke om praktisk bistand (hjemmehjelp). Det er en tjeneste du må betale for. 

Hvem kan få tilbudet?

Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor eller oppholder deg i Arendal kommune. 

 • Du må ha en akutt eller kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, som gjør at du har behov for helse- og omsorgstjenester. 

Vi gjør alltd en individuell faglig vurdering av helse, funksjonsnivå og egenmestring før du får en tjeneste fra oss. 

Krav til deg som får tjenester

 • Du leser vedtaket grundig, og gir oss beskjed hvis du ikke har behov for hjelp som avtalt.
 • Du samarbeider med oss og sikrer at hjemmet er tilrettelagt. Det er et krav at HMS for ansatte er ivaretatt hjemme hos deg. 

Slik søker du

Du må søke om denne tjenesten.  
Les mer på vår side om å søke helse- og omsorgstjenester.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Sonegrenser i hjemmesykepleien

Kontakt oss

Enkel og trygg kontakt med oss via helsenorge.no

På helsenorge.no kan du: 

 • Sende meldinger til oss
 • Se avtalene dine og avbestille de du ikke trenger
 • Gi andre fullmakt slik at de kan hjelpe deg med å bruke helsenorge.no

Logg inn på helsenorge.no

Vi gjør oppmerksom på at det ikke alltid vil være pleieren som står oppført på helsenorge.no som kommer til deg. Tidspunktet kan også avvike pluss/minus en time. 

Ring oss

Dag og kveld: kl. 07:30-22:30 
Natt: kl. 22:30-07:30

Vest, avdeling 1

Telefontider:  
Kl. 11:00 - 12:00 
Kl. 13:30 - 14:30 
Kl. 17:30 - 18:30  
Tlf: 46 80 28 67

Vest, avdeling 2

Telefontider: 
Kl. 11:00 - 12:00 
Kl. 13:30 - 14:30 
Kl. 17:30 - 18:30  
Tlf: 91 36 87 05

Vest, avdeling 3

Telefontider: 
Kl. 11:00 - 12:00 
Kl. 13:30 - 14:30 
Kl. 17:30 - 18:30  
Tlf: 90 07 97 46 

LAR vest dag: Tlf: 95 09 13 81

Øst, avdeling 1

Telefontider: 
Kl. 11:00 - 12:00 
Kl. 13:30 - 14:30 
Kl. 17:30 - 18:30  
Tlf: 90 61 71 00 

Øst, avdeling 2

Telefontider: 
Kl. 11:00 - 12:00 
Kl. 13:30 - 14:30 
Kl. 17:30 - 18:30  
Tlf: 90 61 71 00 

Øst, avdeling 3

Telefontider: 
Kl. 11:00 - 12:00 
Kl. 13:30 - 14:30 
Kl. 17:30 - 18:30  
Tlf: 90 61 71 00 

LAR øst dag: Tlf: 90 04 97 73 

Øst, avdeling Flosta

Tlf: 90 88 61 36

Vollene

Tlf: 90 61 71 00 

Nattpatruljen

Vakttelefon Øst: 91 65 42 60 
Vakttelefon Vest: 91 65 42 62 
Vakttelefon Sentrum: 91 65 42 61