Hjemmehjelp

Hva tilbyr vi?

Hjemmehjelp er hjelp til praktiske gjøremål knyttet til nødvendig rengjøring av hjemmet. Du får hjelp til rengjøring av daglig bruksrom. Vi hjelper deg når du har nedsatt evne til gjennomføre praktiske gjøremål. Hvis behovet er midlertidig er målet at du etter hvert skal kunne overta rengjøringen selv.

Vi gjør en individuell vurdering av funksjonsnivået til den som søker hjemmehjelp. Disse tjenestene kan være aktuelle:

 • Hjelp til rengjøring av bolig
 • Skift av sengetøy
 • Vinduspuss i rom som rengjøres av hjemmehjelpen. Inntil 2 ganger pr. år.
 • Utvendig vinduspuss hvis det er mulig å vaske vinduene fra innsiden eller fra veranda/balkong.

Du kan få hjemmehjelp på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30. 

Arendal kommunes hjemmehjelpsteam

 • Vi er utstyrt med ID–kort og uniformer fra kommunen, slik at du kjenner oss igjen.
 • Vi har med oss rengjøringsutstyr, men du må ha støvsuger hos deg. 
 • Vi er tilgjengelig på mobil på dagtid i det området der du bor.
 • Vi har delt inn våre grupper med hjemmehjelpere slik at vi får færrest mulig hjelpere inn i hvert hjem. Du vil bli kjent med 2-3 hjemmehjelpere.

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.

Dette forventer vi av deg:

 • Du gir beskjed hvis du reiser bort eller ikke kan motta tjenesten til avtalt tid.
 • Du er forberedt på at det kan oppstå situasjoner når tjenestene må endres for en kort periode.
 • Hvis du røyker så røyker du ikke mens hjemmehjelperne er hos deg.
 • Du er til stede når hjemmehjelperne kommer hjem til deg.

Slik søker du

Du søker om hjemmehjelp ved å bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Du får informasjon i vedtaket om hvilke tjenester du får, og hvor lenge du får tjenesten. 

Valg av hjemmehjelp

Du velger selv hvilken leverandør som skal gi deg hjemmehjelp.

Hva koster det?

Praktisk bistand - Hjemmehjelp - priser
Inntekt Pris pr. time Maks. pris pr. måned
Årsinntekt under 2G (pr. mnd) kr 220 Maks. settes lik statens satser vedtatt i statsbudsjettet
Årsinntekt 2 - 3 G kr 310 kr 1 653
Årsinntekt 3 - 5 G kr 487 kr 2 499
Årsinntekt over 5 G kr 571 kr 4 127

G = grunnbeløpet i folketrygden