Aktivitetstilbud for voksne med utviklingshemming

Hva tilbyr vi?

På aktivitetssentrene får voksne med utviklingshemming tilbud om turer, sosialt samvær og trening. Vi har fokus på egen mestring.

Vi har to aktivitetssentre:

Ellengård

Ellengård tilbyr aktiviteter som søm, silketrykk, strikking, ved- og trearbeid, pakkearbeid, makulering, kantinearbeid og sosiale aktiviteter.

"Grønn omsorg" er et tilbud om aktiviteter i grønne omgivelser som for eksempel enkelt gårdsarbeid og uteaktiviteter.
"Blå omsorg" er et tilbud om aktiviteter ved sjøen som for eksempel båtturer med hovedfokus på sesongens fangstmuligheter.

Adresse: Tromøyveien 18, Krøgenes. 

Madshaven bo- og dagtilbud

Madshaven bo- og dagtilbud tilbyr tilrettelagt dagtilbud for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser.

Hvem kan få tilbudet?

Personer over 18 år med utviklingshemming. 

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Det er tildelingskontoret som behandler søknaden. Du kan søke fortløpende, men vi har hovedinntak på våren med oppstart i august. 

Hva koster det?

Aktivitetstilbudet er gratis. Du betaler for transport.

Pris på transport til og fra dagtilbud 

Transport til dagtilbud for psyk.utviklingshemmede - priser
Transport til og fra dagtilbud Pris
1 dag i uken - pr. mnd kr 276
2 dager i uken - pr. mnd kr 549
3 dager i uken - pr. mnd kr 822
4 dager i uken - pr. mnd kr 1 099
5 dager i uken - pr. mnd kr 1 379