Spesialundervisning for voksne

Hva tilbyr vi?

Vi gir spesialundervisning til voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne. 

Opplæringen skjer fortrinnsvis på skolen.

Les mer om spesialundervisning for voksne på Udir.no.

Hvem kan få tilbudet?

Voksne som etter opplæringslovens § 4A-2

  • ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
  • har særlig behov for hjelp til å vedlikeholde eller utvikle grunnleggende ferdigheter
  • trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade

- og voksne

  • med nedsatt hørsel/døvhet som trenger opplæring
  • synshemmede som trenger opplæring
  • med språk-, stemme- eller talevansker som trenger opplæring

Slik søker du

Søknadsskjema - spesialundervisning

Søknadsfrist

Hovedsøknad for opplæring sendes skolen innen 1. mars.