Søke omsorgsbolig

Hva tilbyr vi?

En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta pleie, omsorg og praktisk bistand. Ved tildeling av omsorgsbolig må det i tillegg søkes om helse- og omsorgstjenester avhengig av hjelpebehov.
Kommunens omsorgsboliger er:

  • Omsorgsbolig med base
  • Omsorgsbolig uten base
  • Bofellesskap til personer med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming
  • Bofellesskap til personer med alvorlig psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose psykisk lidelse og rus

Leie av omsorgsbolig skal som hovedregel være tidsubestemt.

Hvem kan få tilbudet?

Personer med omfattende behov for oppfølgning, pleie og omsorg og som tilhører disse gruppene:

  • eldre personer 
  • personer med psykisk og fysisk funksjonshemming
  • personer med alvorlig psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose psykisk lidelse og rus

Slik søker du

Du bruker skjema for helse- og omsorgstjenester.

Hva skjer videre?

Det er tildelingskontoret i kommunen som tildeler omsorgbolig i samarbeid med Arendal Eiendom. Du inngår en leiekontrakt med Arendal eiendom KF som også har oppfølging av leieforholdet. 

Hva koster det?

Du betaler husleie etter kommunale satser. Strømutgifter etter avtale. Personer som bor i omsorgbolig kan på visse vilkår søke om bostøtte.

Kjøp av måltider

Ved Bjorbekktunet, Plankemyra, Solhaug og Flosta omsorgsboliger kan du få kjøpe alle måltider.

Mat i omsorgsbolig
Måltid Pris
Middag - kafeteria (pr. stk.) 100
Frokost / kveld (pr. stk.) 45
Alle måltider (pr. mnd.) 4 326

Lover og regler

Forskrift om tildeling av omsorgsbolig.