Ergoterapi

Hva tilbyr vi? 

Ergoterapeutene jobber for at folk kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad utføre hverdagens aktiviteter. Vi gjør kartlegginger i hjemmet og formidler nødvendige hjelpemidler og veileder i forhold til ombygging av boligen din. Vi formidler behov for hjelpemidler og hjelper med søknad til NAV hjelpemiddelsentral innen områdene bevegelse, syn- og hørselstap og kognitive hjelpemidler. 

Ergoterapeut bidrar også innen hverdagsrehabilitering. 

Ergoterapi for barn

Les om tilbudet av ergoterapi for barn her.

Hvem kan få tilbudet? 

Innbyggere med behov for våre tjenester. 

Hvordan få tilbudet? 

Både pårørende, innbygger selv og helsepersonell kan ta kontakt med kontakttelefon for ergoterapi eller tildelingskontoret. Det er ikke noe søknadsskjema eller behov for henvisning fra lege. 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis. Det er egne satser for korttidslån av hjelpemidler.