Fysioterapi og ergoterapi for barn

Hva tilbyr vi? 

Våre barnefysioterapeuter tilbyr:

Vi arbeider hovedsakelig i barnets naturlige omgivelser som hjemmet, barnehage og skole, og vi samarbeider tett med instanser tilknyttet barnet. Vi samarbeider også med fysioterapeuter som har drifttilskudd fra kommunen.

Vår ergoterapeut tilbyr:

  • kartlegging og vurdering av henviste barn med igangsetting av tiltak i forhold til finmotoriske vansker
  • kartlegging og veiledning i forhold til ombygging av nåværende bolig eller bygging av ny bolig
  • formidling av kognitive hjelpemidler

Hvem kan få tilbudet? 

Barn fra 0-12 år (0-16 år ved Lunderød skole og ressurssenter) med motoriske vansker. De yngste barna prioriteres høyest. Se prioriteringsliste (PDF, 224 kB).

Hvordan få tilbudet?

Både foreldre/foresatte, barnehager, skoler og helsepersonell kan henvise barn. Foreldre/foresatte må skriver under en henvisning. Du bruker henvisning til fysioterapeut/ ergoterapeut for barn (PDF, 594 kB)

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.