Nyheter fra Lunderød

  • Karneval

    Fredag 19. februar arrangerte vi, tradisjonen tro, karneval på huset. Både elever og lærere kler seg ut i fantasirike kostymer.