Parkering for forflytningshemmede

Reserverte plasser:

 • Kirkeplassen
 • Kittelsbukt
 • Bankplassen/Vesterveien 1A (bred parkeringsplass)
 • Torvet
 • Langbryggen, ved nr. 2
 • Nedre Tyholmsvei, ved eldresenteret
 • Nedre Tyholmsvei, overfor Fagforeningens hus
 • Nedre Tyholmsvei, ved NAV (bred parkeringsplass)
 • Friergangen, ved 7-Eleven, ved hotellet og ved nr. 4/5
 • Malmbryggen
 • Peder Thomassons gate
 • Strandgaten
 • Torvgaten 6
 • Jernbanen
 • Teaterplassen 2, ved Tyholmen hotell
 • Sørlandet sykehus, ved hovedinngangen, ved legevakten og akuttmottaket på Dydens vei, ved ABUP på Klinkenberg og overfor psykiatrisk avdeling
 • Pollen p-hus har to plasser ved utkjøringen mot Kystveien og to plasser ved utgangen til Pollen i underetasjen (merket med symbol på bakken)
 • P-hus Vest AS har fire plasser i den mellomste hallen i 1.etg 
 • Tyholmen p-hus i øvre hall til venstre
 • Torvet p-hus, i den store hallen ved innkjøringen og i 2 etg. 

Kart over parkeringsplasser - Statens vegvesen

Vær oppmerksom på maks. parkeringstid. Dette er skiltet. Torvet p-hus er kommunalt og uten avgift for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Ta kontakt på tlf. 37 01 37 29 etter innkjøring i p-huset. I de andre p-husene må du betale selv om du har parkeringstillatelse for forflytningshemmede. 

Hvem kan søke

Du kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede hvis du har:

 • vesentlig redusert gangevne som dokumenteres av lege
 • behov for særlig kort vei fra parkeringsplass til bolig, arbeidssted eller annen aktivitet

Slik søker du

Søknadsskjema - parkeringstillatelse (PDF, 58 kB). Husk å legge ved passfoto og kopi av gyldig førerkort.

Hvis du skal fornye tillatelsen, må du søke på nytt. Søk i god tid før tillatelsen går ut.  

Kun på- og avstigning hvis du ikke har tillatelse

Hvis du ikke har tillatelse til å stå på parkeringsplass for forflytningshemmede, har du nå kun lov til å stanse for på- og avstigning. Du har ikke anledning til å forlate bilen. Bestemmelsen gjelder både for offentlige og private parkeringsplasser. 

 

 

Kontakt oss

Spørsmål om søknad
 
Søknaden sendes til
Arendal kommune
Parkering
Postboks 123
4891 Grimstad 

Åpningstider

Parkeringskontoret
Man - fre: 08:00-15:00