Parkering for forflytningshemmede

Reserverte plasser:

 • Bankplassen/Vesterveien 1A (bred parkeringsplass)
 • Bendiksklev
 • Langbryggen ved nr. 2
 • Nedre Tyholmsvei ved eldresenteret
 • Nedre Tyholmsvei overfor Fagforeningens hus
 • Nedre Tyholmsvei ved NAV (bred parkeringsplass)
 • Friergangen
 • Malmbryggen
 • Peder Thomassons gate
 • Strandgaten
 • Torvgaten 6
 • Jernbanen
 • Teaterplassen 2, ved Tyholmen hotell
 • Sørlandet sykehus ved hovedinngangen, ved legevakten, ved akuttmottaket på Dydens vei, ved ABUP på Klinkenberg
 • Pollen P-hus har fire plasser merket med symbol på bakken. To plasser ved innkjøring fra Kystveien og to plasser ved utgangen til Pollen i underetasjen.
 • P-hus Vest AS har fire plasser i den mellomste hallen i 1.etg med skilt på vegg
 • Tyholmen P-hus har to plasser med skilt på vegg

Kart over parkeringsplasser - Statens vegvesen

Vær oppmerksom på maks. parkeringstid. Dette er skiltet. I p-husene må du betale selv om du har parkeringstillatelse for forflytningshemmede. 

Hvem kan søke

Du kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede hvis du har:

 • vesentlig redusert gangevne som dokumenteres av lege
 • behov for særlig kort vei fra parkeringsplass til bolig, arbeidssted eller annen aktivitet

Slik søker du

Søknadsskjema - parkeringstillatelse (PDF, 58 kB). Husk å legge ved passfoto og kopi av gyldig førerkort.

Hvis du skal fornye tillatelsen, må du søke på nytt. Søk i god tid før tillatelsen går ut.  

Kun på- og avstigning hvis du ikke har tillatelse

Hvis du ikke har tillatelse til å stå på parkeringsplass for forflytningshemmede, har du nå kun lov til å stanse for på- og avstigning. Du har ikke anledning til å forlate bilen. Bestemmelsen gjelder både for offentlige og private parkeringsplasser. 

 

 

Kontakt oss

Spørsmål om søknad
 
Søknaden sendes til
Arendal kommune
Parkering
Postboks 123
4891 Grimstad