Parkering for forflytningshemmede

Reserverte plasser:

 • Kirkeplassen
 • Kittelsbukt
 • Bankplassen/Vesterveien 1A (bred parkeringsplass)
 • Torvet
 • Langbryggen, ved nr. 2
 • Nedre Tyholmsvei, ved eldresenteret
 • Nedre Tyholmsvei, overfor Fagforeningens hus
 • Nedre Tyholmsvei, ved NAV (bred parkeringsplass)
 • Friergangen, ved 7-Eleven, ved hotellet og ved nr. 4/5
 • Malmbryggen
 • Peder Thomassons gate
 • Strandgaten
 • Torvgaten 6
 • Jernbanen
 • Teaterplassen 2, ved Tyholmen hotell
 • Sørlandet sykehus, ved hovedinngangen, ved legevakten og akuttmottaket på Dydens vei, ved ABUP på Klinkenberg og overfor psykiatrisk avdeling
 • Pollen p-hus har to plasser ved utkjøringen mot Kystveien og to plasser ved utgangen til Pollen i underetasjen (merket med symbol på bakken)
 • P-hus Vest AS har fire plasser i den mellomste hallen i 1.etg 
 • Tyholmen p-hus i øvre hall til venstre
 • Torvet p-hus, i den store hallen ved innkjøringen og i 2 etg. 

Kart over parkeringsplasser - Statens vegvesen

Vær oppmerksom på maks. parkeringstid. Dette er skiltet. Torvet p-hus er kommunalt og uten avgift for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Ta kontakt på tlf. 37 01 37 29 etter innkjøring i p-huset. I de andre p-husene må du betale selv om du har parkeringstillatelse for forflytningshemmede. 

Hvem kan søke

Du kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede hvis du har:

 • vesentlig redusert gangevne som dokumenteres av lege
 • behov for særlig kort vei fra parkeringsplass til bolig, arbeidssted eller annen aktivitet

Slik søker du

Bruk vårt digitale skjema for å søke. Foresatte og helsepersonell kan søke på vegne av søkeren. 

Hvis du søker for første gang må du legge ved kopi av legeerklæring og førerkort. Alle som søker må legge ved et bilde. Dette kan du laste opp i skjemaet. Du kan også sende bildet til postmottak@arendal.kommune.no, husk da å skrive i hvilken forbindelse bilde sendes, navn og fødselsdato på den som skal søke. 

Hvis du skal fornye tillatelsen, må du søke på nytt. Søk i god tid før tillatelsen går ut. Hvis det er vesentlige endringer i helsetilstand må du legge ved oppdatert legeerklæring. 

Søknadsskjema - parkeringstillatelse

På- og avstigning hvis du ikke har tillatelse

Av- og påstigning på HC-plass er tillatt uten HC-kort. Du kan parkere på HC-plass og følge passasjeren inn på bestemmelsesstedet, for så å flytte bilen til en ordinær parkeringsplass. Av- og påstigning må gjøres på kortest mulig tid.