Råd

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som angår personer med funksjonsnedsettelse. 

Møter

Møteplanen til rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Medlemmer

Flerkulturelt råd

Flerkulturelt råd er et rådgivende organ for Arendal kommune.
Rådet skal bidra til et inkluderende lokalsamfunn ved å fremme interesser og synspunkter på vegne av Arendals flerkulturelle befolkning. Les hele mandatet for flerkulturelt råd. (PDF, 590 kB)

Møter  

Møteplanen til flerkulturelt råd

Medlemmer

Eldrerådet

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen, og skal kunne uttale seg om alle forslag som gjelder levekår for eldre i kommunen. 

Møter 

Møteplanen til eldrerådet

Medlemmer