Avlastningsopphold

Hva er et avlastningsopphold?

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har store omsorgsoppgaver i hjemmet. Målet med oppholdet er å utsette innleggelse i institusjon og gi den eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Oppholdet kan variere i lengde og hyppighet etter individuelt behov.

Hvem kan søke?

For å søke om avlastningsopphold må du være pårørende som yter særlig tyngende omsorgsarbeid til en du bor sammen med. Oppgavene som ytes må være helt nødvendige. Det legges særlig vekt på om du har mange avbrudd i nattesøvnen for at avlastningsopphold skal være aktuelt. 

Hva koster det?

Avlastning er gratis. Den som skal på avlastningsopphold må ta med alt nødvendig utstyr og medisiner til oppholdet selv. 

Slik søker du

Du søker avlastningsopphold ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester