Demensrådgivning

Hva tilbyr vi?

Hukommelsesteamet skal sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud.

Våre arbeidsoppgaver

  • Vi foretar hjemmebesøk med fokus på kartlegging og utredning av diagnose og hjelpebehov
  • Vi gir råd og veiledning knyttet til diagnose, oppfølging og behandling til brukere og pårørende
  • Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
  • Vi samarbeider med fastleger, institusjoner og hjemmetjenester m.fl.

Kommunen har egne dagaktivitetssentre for personer med demens.  Vi har også to bokollektiv tilrettelagt for personer med demens, Elim og Tromøy bokollektiv. I tillegg har alle kommunens bo - og omsorgssentre generelt god kunnskap om personer med demens og de har alle et særlig tilpasset tilbud i skjermet enhet for de personer som trenger det.

Hvem kan få tilbudet?

Alle som har en bekymring knyttet til demens, enten for egen del, som pårørende eller som hjelpepersonell, kan gjerne ta kontakt med oss. 

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Les om pårørendeskolen og aktuelle kurs her.

Nettsider og app

App: "Kunnskap om demens".

Dette er en gratis app som er laget av Aldring og helse. Den inneholder kunnskap, tips og gode råd for fagpersoner og pårørende. Appen kan hentes til iPhone og iPad fra Appstore og til Android-telefoner fra Google Play. Mer informasjon om appen.

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Demenslinje

Demenslinjen - Tlf: 23 12 00 40
Nasjonalforeningen for folkehelsen har opprettet en demenslinje som er et tilbud som er åpent for alle med spørsmål om demens. Her får du viktig informasjon om behandling og omsorg for demente og deres pårørende.

Helsenorge

På www.helsenorge.no får du råd om hvordan du som pårørende kan snakke om demens med den det gjelder. Du finner også informasjon og råd om symptomer, forebygging og hjelpetilbud til pårørende og personer med demens. Du får også vite mer om rettigheter og samtykkekompetanse.