Kreftkoordinator

Hvert år rammes over 38 000 mennesker i Norge av kreft. Å få kreft og å leve med kreftsykdom kan være vanskelig både for den som er syk og pårørende. Kreftkoordinator er et tilbud til deg som pasient og deg som pårørende.

Hva gjør en kreftkoordinator?

  • Gir støtte, råd og veiledning til deg som har kreft og til pårørende 
  • Bidrar med å koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
  • Gir informasjon om tilbud og tjenester - både innenfor og utenfor kommunen
  • Samarbeider med fastleger, ressurssykepleiere, skoler, barnehager m.fl.
  • Sørger for oppfølging av barn og unge som pårørende.

Hvem kan ta kontakt?

Alle kreftpasienter som har eller har hatt kreft og deres pårørende kan ved behov ta kontakt med kreftkoordinator.

Tilbud i Arendal

Frisklivssentralen 

Nye krefter, er et eget treningstilbud for deg som har eller har hatt kreft, og som trenger hjelp til å komme i gang med trening.

Kreftforeningens veivisere

Kreftforeningens veivisere er et tilbud der dyktige frivillige tilbyr støttesamtaler og hjelp til kreftpasienter ukentlig inntil et halvt år. Les mer om tilbudet og hvordan du tar kontakt i denne brosjyren eller på kreftforeningen.no.  Kreftforeningen har også temakafe, turgruppe og hverdagshjelp.

Arrangementer og kurs 

Oversikt over Kreftforeningens kurs. 

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 

Pakkeforløpet består av et tilbud om samtaler for å få frem dine behov for tjenester og oppfølging ut over selve kreftbehandlingen. Det er din livssituasjon, og hva som er viktig for deg, som skal stå i fokus. I dag er det kun pasienter med prostatakreft som får dette tilbudet, men det skal inkludere flere pasientgrupper etter hvert. 

Aktuelle nettsider

Her er en liste med nettsider hvor man finner mer informasjon:

Helsenorge - Kreft 
Kreftforeningen
Ungkreft
Montebellosenteret
Eiken, Sørlandets rehabiliteringssenter
Frisklivsentralen Arendal kommune - kurstilbud 
Pakkeforløp hjem for kreftpasienter