Galliåsen 4

Bystyret har i møtet den 20. juni 2019, PS 19/112 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser med følgende endring: I bestemmelsenes § 2-1 endres antall p-plasser pr. boenhet til 1. Vedtaket er fattet iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål/innløsning

Hensikten med planen er å tilrettelegge for å rive eksisterende boligbygg og oppføre 3 nye boenheter på tomta. 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jf. pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.