Roligheden skole og Marisberg, endring

Endring av reguleringsplan for

  • Roligheden skole, vedtatt 27. august 2015 og
  • Marisberg, vedtatt 17. november 2011

ble vedtatt administrativt den 06. november 2017.

Formål

Bakgrunnen for endringen er blant annet  å regulere inn de faktiske forhold i området, og tilrettelegge for planlagt ny g/s-veg fra Marisberg til Roligheden skole .