His bydelssenter - kommunedelplan

Arendal bystyre vedtok i møtet 28. september, PS 17/119 nevnte kommunedelplan med endringer, iht.  pbl. § 11-15.  

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er nå endret i henhold til bystyrets vedtak.

Vedtaket i bystyret innebærer at det er lagt inn

  • byggeområder med høyere utnyttelse langs Kirkeveien
  • utbyggingsområder på Willumstad er endret til grønne formål

Vedtaket kan etter pbl. § 11-15 ikke påklages.