His, del av

Bystyret har i møtet 21. juni 2018, PS 18/90, vedtatt å oppheve reguleringsplan for del av His, vedtatt 19. januar 1967, jf. pbl § 12-14.

Klage/frist

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 23. juli 2018.