Kveldro - Solåsen

Arendal bystyre har i møte 27. mai 2010, sak 2010/65 vedtatt ovenfor nevnte reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Planen legger til rette for fortetting av boliger i et område beliggende nord for Store Solåsen, øst for Syvstjerneveien og vest for Kveldrosvingen.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for 18 nye boenheter i form av to- og firemannsboliger, fordelt på 6 nye bygninger. I tillegg er det mulighet for å bygge på eksisterende bolig med en ny boenhet.