Myra terrasse 3

Arendal bystyre vedtok i møtet 31. august 2017, sak 17/108, ny reguleringsplan for Myra terrasse 3.

Vedtaket betyr at reguleringsplan med bestemmelser er endelig.

Område

Planen erstatter reguleringsplanen Myra boligområde del II endring, vedtatt 22.06.2006. Den nye planen dekker områdene øverst i feltet. Myra boligområde ligger vis-a-vis Myra skole.

Formål

Vedtaket innebærer at planområdet får senket antall mulige boenheter med ca. 75 %. Det er vurdert at lavere bebyggelse med færre boenheter vil være mer attraktivt og hensiktsmessig på stedet. Den nye planen legger til rette for til sammen 25 boenheter i tre 8-mannsboliger med frittstående carporter i rekke og en enebolig.

Klage/frist

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato, frist 02. oktober 2017.